onsdag 2. januar 2013

Fremføring og analyse

I denne oppgaven skulle vi gå sammen i en gruppe og fremføre tekster for hverandre. Jeg valgte å lese Brødrene Grimms Rødhette og ulven, og Welhavens En vaarnat. Tekstene valgte jeg først og fremst fordi Rødhette og ulven er et eventyr alle kjenner til, deretter valgte jeg diktet fordi jeg mente det hadde den samme røde tråden.
Eventyret starter med en uskyldig jente som skal besøke sin syke bestemor, men så møter hun ulven, blir lurt, men innser til slutt hva som har gått galt. Den rødetråden forteller; gjør som du blir fortalt, ellers går det ille.
Diktet av Welhaven handler mye om natur, lengsler og ubesvarte spørsmål, som man kan kjenne igjen fra eventyret. Siden diktet er skrevet i romantikken, er naturen mye nevnt. Her kommer det også fram at det går bra til slutt, og man skal følge sitt hjerte for å gjøre det riktige.