mandag 15. oktober 2012

Svar til blogginnlegg


Svar til Finn Erik Vinjes blogginnlegg
«Større lærartettleik»


Etter å ha lest Finn Erik Vinjes blogginnlegg, ser vi allerede fra overskriften at teksten har en tone ironi. Teksten er provoserende, morsom og angriper nynorsken slik som situasjonen er i dag. Barn og unge tvinges til å lære sidemål i skolen, noe jeg syns burde være valgfritt – og som burde vært påbegynt så sent som ungdomsskolen, når du er gammel nok til å ta egne valg.
Bokmål påvirker nynorsken, og gjør flere og flere ord like. Dette gjør det vanskeligere å skille de to skriftspråkene våre, og det skaper forvirring for de som for eksempel skal skrive en tekst på sidemål, enten det gjelder bokmål eller nynorsk.
Likevel er det mange ord som er helt forskjellige. Om du prøver å tippe deg frem til et nynorskord når du ser et bokmålsord, blir det enten riktig eller helt riv ruskende galt, dette vet du ikke før du blar frem ordlista.

Så hvorfor kan ikke skriftspråket være valgfritt?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar